Felicita el Nadal amb el nostre concurs!

2015-12-04 18:52

CONCURS ESCOLAR DE FELICITACIONS I POEMES DE NADAL

Concurs: Tots els alumnes

Lloc:   a l’escola

Identificació: Cal posar a la part del darrera del full el nom, cognom i curs del participant.

Premis: El millor treball del Col·legi es farà servir per felicitar les festes a totes les famílies de l’escola.Els finalistes tindran un premi especial.