Sobre nosaltres

Qui som?

Com tota Assocació de pares i mares de qualsevol escola, som una entitat sense afany de lucre, que treballa per contribuir i col·laborar amb l'escola per la l'ensenyament que reben els alumnes, així com de les necessitats i dels serveis que podem oferir.

Per què serveix?

És el principal interlocutor dels professors i l'equip directiu amb les famílies, i permet als pares reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià  sobre temes educatius d'abast general

Qui som?

Pares i mares motivats, interessats i inquiets per saber, coneixer, participar i col·laborar en l'educació dels nostres fills

Com ens organitzem?

L'ASSEMBLEA GENERAL: És l'organ rector de l'Associació. Es convoca una vegada a l'any i és on es fa balanç, es presenta l'estat de comptes i s'aprova el pressupost del curs

LA JUNTA: Assumeix la representació ordinària. Es convoca una vegada al mes

COMISSIONS DE TREBALL: Poden ser estables (Esports, Cultura i Festes) o ocasionals per resoldre fets puntuals

Que fem?

Col·laborar en les activitats educatives del col·legi. Canalitzar les diferents propostes dels pares. Participar i informar-nos de temes del centre a travès del Consell Escolar i l'equip directiu. Organitzar activitats i serveis

Com podeu participar-hi?

            Fent-vos socis i assistint als actes i reunions que es convoquen. Formant part de la Junta Directiva. Participant en les comissions de treball

On ens podeu trovar?

            A les reunions mensuals de la Junta. Deixant les vostres propostes, preguntes, suggeriments, queixes... a la bústia de l'AMPA. Per correu electrònic

 

            L'AMPA és el que les famílies volem que sigui i la seva efectivitat depèn de l'esforç de tothom